1/2
info ▶
 

Magda Mazurkiewicz


wizytówki dla Magdy Mazurkiewicz,
coach’a i trenera sprzedaży
(sitodruk, papier kaszerowany)

✈ business cards for Magda Mazurkiewicz,
coach & sales coach
(screen printing on duplexed paper)



ważna informacja

important notice



'pajka studio zawiesiło działalność z dniem 30 grudnia 2014.

Dziękujemy wszystkim naszym klientom i współpracownikom za wspólne 6 lat kreatywnej pracy.


Niniejsza strona www stanowi archiwum wybranych projektów i realizacji studia.



'pajka studio has suspended its activities on December 30, 2014.

We thank all our clients and cooperants for 6 years of creative work.


This website is an archive of selected projects and productions of the studio.




pozostań na łączach:

stay in touch:


☛ JJ
☛ Martiszu